Địa chỉ chúng tôi 02-06 Doan Nhu Hai, Quan 4 Email chúng tôi info@jadepalace.vn Điện thoại 036 305 0246 Thời gian làm việc Thứ 2 đến Chủ nhật từ 7:00 AM - 10:30 PM

Thông tin ghi nhận đặt tiệc

Ngày đặt

Giờ đặt

Số người

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.